Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1521 - 1530

kvantil

hodnota znaku, která rozděluje statistický soubor uspořádaný v neklesajícím pořadí na určitý počet skupin se stejně velkým počtem prvků . >> detail

kvantita

"množství, počet, kvantum; četnost, mnohost" . >> detail

kvantitativní,

týkající se kvantity . >> detail

kvantování,

přístupnost pouze některých hodnot fyzikálních veličin, nespojitost některých fyzikálních veličin . >> detail

kvantový

"související s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním" . >> detail

kvantum

"množství, počet, kvantita; fyz. nejmenší možná hodnota nějaké fyzikální veličiny" . >> detail

kvapík

tanec rychlého tempa ve 2/4 taktu tančený v páru. Termín kvapík (uvádí se používání i: kalup, kalop, utíkavá) je zlidověný název pro francouzský tanec galop. Populární byl kvapík zejména v 19. století a to i na českých městských tanečních zábavách.. >> detail

kvarcit

metamorfovaný křemenec . >> detail

kvardián

představený některých klášterů, např. Františkánů . >> detail

kvark

typ částic, z nichž jsou složeny hadrony . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.