Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 471 - 480

bohém

bezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obv. umělec) . >> detail

bohéma

společnost bohémů, bohémství . >> detail

bohemikum

"1. české slovo v jinojazyčném textu; 2. dílo napsané česky nebo českým autorem; dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce); dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné); 3. kulturní předmět českého původu" . >> detail

bohemistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa . >> detail

bohemizace, bohemisace

počešťování, počeštění, bohemizování . >> detail

bohemizmus, bohemismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený . >> detail

bohémský

vztahující se k bohémě, k bohémovi . >> detail

bóje

zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání . >> detail

bojkot

přehlížení, odmítání styků, izolování . >> detail

bojler, boiler

zásobník a ohřívač vody . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.