Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 231 - 240

delikvence

páchání deliktů, trestná činnost . >> detail

delikvent

provinilec, pachatel deliktu . >> detail

delimitace

"stanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti" . >> detail

delirium

blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi . >> detail

delirium tremens

delirium následkem chronické otravy alkoholem spojené se zrakovými halucinacemi . >> detail

delkredere, delcredere [delkrédere]

úvěrní provize za poskytnutí záruky . >> detail

delta

"1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen" . >> detail

deltaplán

závěsný kluzák, rogalo, deltoid . >> detail

deltaplaning, deltaplanning [deltaplejnyng i deltaplanyng]

volné létání na deltaplánu . >> detail

deltoid

"1. konvexní čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé a právě jedna z nich je druhou půlená; 2. závěsný kluzák, rogalo, deltaplán" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.