Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 461 - 470

intence

"záměr, zaměřenost na něco, úmysl; jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje" . >> detail

intencionalita

zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení . >> detail

intencionální

záměrný . >> detail

intendent

"dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník" . >> detail

intenze, intense

"1. lék. napětí, síla; 2. jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace; 3. obsah významu slova, výrazu" . >> detail

intenzita, intensita

"mohutnost; síla, napětí; usilovnost" . >> detail

intenzivní, intenzívní, intensivní

mohutný, silný, výkonný, účinný . >> detail

inter-

první část složených slov mající význam mezi, uvnitř, během, před . >> detail

interakce

vzájemné působení dvou nebo více činitelů . >> detail

interaktivní

umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.