Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1181 - 1190

substantivum

podstatné jméno . >> detail

substituce

náhrada, záměna, nahrazení . >> detail

substituent

prvek nahrazující původní prvek při substituci . >> detail

substitut

náhradník, zástupce . >> detail

substrát

"podklad, základ; základní látka, živná půda" . >> detail

subsumpce

podřazení pojmu zvláštního pojmu obecnějšímu . >> detail

subsystém

dílčí systém, podsystém. >> detail

subtilní

drobný, jemný, něžný, křehký . >> detail

subtropy

subtropický pás, zeměpisný pás kolem obratníku . >> detail

subvence

"pomoc, podpora; finanční podpora z veřejných prostředků s přesným účelem použití" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.