Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1301 - 1310

surogát

náhražka, napodobenina . >> detail

surrealizmus, surrealismus [sirealizmus]

avantgardní umělecký směr 20. a 30. let 20. století, nadrealizmus . >> detail

surreální [sireální]

vymykající se realitě, nadskutečný . >> detail

surting [sérfing]

"1. jízda, např. na prkně na vlnách mořského příboje, surfování; 2. vyhledávání informací v komunikační síti" . >> detail

surveillance [sirvejans]

epidemiologická bdělost . >> detail

survey [servej]

celkový systematický přehled údajů, mapování, výzkum, průzkum, pozorování . >> detail

susceptance

imaginární část admitance . >> detail

suspektní

podezřelý . >> detail

suspendovat

"dočasně zbavit hodnosti, funkce; dočasně potlačit" . >> detail

suspenze, suspense

"1. dočasné pozbytí práva, zbavení hodnosti; 2. disperzní soustava tvořená pevnými částicemi rozptýlenými v kapalném prostředí" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.