Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1361 - 1370

sympozium, symposium, sympozion, symposion

"odborná porada, vědecké zasedání; duchaplný, vtipný veřejný rozhovor, debata" . >> detail

symptom

příznak . >> detail

symptomatický

"příznačný; zaměřený na příznaky, nikoli na příčiny" . >> detail

symptomatika

nauka o příznacích nemocí, symptomatologie . >> detail

symptomatologie

nauka o příznacích nemocí, symptomatika . >> detail

syn-

předpona mající význam spolu . >> detail

synagoga, synagóga

"shromáždění Židů; židovská modlitebna" . >> detail

synantropie

výskyt živočichů nebo rostlin v blízkosti člověka . >> detail

synantropní

vyskytující se v blízkosti lidských obydlí a využívající změn prostředí způsobených člověkem . >> detail

synapse

fyziologie, medicína: místo spojení mezi nervovými buňkami, zápoj nervový; genetika: párování homologických chromozomů při metodickém dělení buněčných jader při tvorbě gamet. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.