Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 391 - 400

sfalerit

žlutý až černohnědý krychlový nerost, sirník zinečnatá, blejno zinkové . >> detail

sféra

"koule, kulová plocha; vrstva, oblast, okruh; prostředí, prostor" . >> detail

sférický

"kulový; týkající. se nadzemských prostorů" . >> detail

sféroid

rotační těleso nepravidelného tvaru mírně se lišícího od elipsoidu . >> detail

sfinga, sfinx

socha ležícího lva s lidskou hlavou . >> detail

sfinkter

svěrač (sval) . >> detail

sforzando [sforcando] hud.

zesíleně, důrazně, sforzato . >> detail

sforzato [sforcáto]

zesíleně, důrazně, sforzando . >> detail

sfragistika

nauka o pečetích . >> detail

sfumato

šerosvitná malba . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.