Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 431 - 440

schizofrenie

rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle . >> detail

schizogonie

nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných . >> detail

schizoidní

s tendencí k vnitřní rozpornosti, rozpolcenosti, rozštěpení . >> detail

schizont

dceřiný jedinec vzniklý schizogonii . >> detail

schizotymní

introvertní, uzavřený, citlivý, rozporuplný člověk . >> detail

scholastik

"1. stoupenec scholastiky; 2. kdo se vyznačuje scholastickým způsoben, myšlení, školomet, dogmatik; 3. student jezuitské koleje; 4. kanovník pověřený péčí o školy, církevní dozorce škol, scholastikus" . >> detail

scholastika

"středověká kodifikace křesťanství; školometství, prázdný formalizmus" . >> detail

si

solmizační slabika pro tón h . >> detail

sial

vnější část zemské kůry s převahou křemíku a hliníku . >> detail

sialo-, sial-

první část složených slov mající význam slina, slinný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.