Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 131 - 140

ekvidistantní

zachovávající konstantní vzdálenost . >> detail

ekvilibristika

"cirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy" . >> detail

ekvilibrium

rovnováha, vyrovnanost . >> detail

ekvinokcium, ekvinokce

rovnodennost . >> detail

ekvipáž

"kočár se spřežením; výbava, vybavení" . >> detail

ekvipotenciální

mající stejný potenciál . >> detail

ekvita

právo: v římském právu: abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem;knižně: slušnost. >> detail

ekvitace

řidčeji, knižně: učení jízdě na koni;umění jezdecké. >> detail

ekvitermní

odborně: sledující nebo mající stejnou termální hodnotu, teplotu. >> detail

ekvivalence

"rovnocennost, stejná platnost; vzájemné vyplývání dvou logických výroků ze sebe sama" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.