Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 291 - 300

emitovat

vydávat, vysílat, vyzařovat . >> detail

emoce

"proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň" . >> detail

emocionalita

vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita . >> detail

emocionální

"citově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní" . >> detail

emoční

"týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový" . >> detail

emoční hyperforie

intenzivní rožitek všeobímajícího blaha. Může mít formu bleskového nástupu, často je způsobem psychotropními a omamnými látkami (drogami).. >> detail

emotikon

výpočetní technika: grafický symbol, který vyjadřuje emocionální reakci nebo stav (radost, smutek, smích) a používá se v elektronické komunikaci (e-mail, chat, SMS). Původně byl tvořen pouze interpunkčními a speciálními znaky, moderní programy ale využívají i vyjádření ve formě obrázku nebo animace.. >> detail

emotivita

citovost, emocionalita . >> detail

emotivní

citově zabarvený, emocionální . >> detail

empatický

mající pochopení, vnímavý, soucítící;schopný se vcítit do pocitů druhého. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.