Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 481 - 490

homologizace, homologisece

ověření shodnosti, podobnosti . >> detail

homolýza, homolysa

homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály . >> detail

homomorfizmus, homomorfismus-

vztah podobnosti . >> detail

homomorfóza, homomorfosa

náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu . >> detail

homonymie

stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita . >> detail

homonymum

slovo souzvučné . >> detail

homosexualita

sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví . >> detail

homosféra

část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou . >> detail

homotalizmus, homotalismus

systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů . >> detail

homotetie

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.