Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1501 - 1510

psalmodie

zpěv žalmů v gregoriánském chorálu . >> detail

psaltérium

"kniha žalmů, žaltář; středověký strunný drnkací nástroj" . >> detail

pseudo-

první část složených slov mající význam nepravý, napodobený, lživý . >> detail

pseudogravidita

domnělé těhotenství . >> detail

pseudokras

krasové jevy v nekrasových horninách . >> detail

pseudoliterát

spisovatel pochybné ceny, pisálek . >> detail

pseudologie

chorobný sklon k lhaní, vymýšlení . >> detail

pseudomor

drůbeží mor . >> detail

pseudonym

krycí jméno (užívané zejm. autory uměleckých děl), kryptonym . >> detail

pseudosmie

čichová halucinace . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.