Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1601 - 1610

purány

indické posvátné texty . >> detail

purga, púrga

sibiřská sněhová bouře . >> detail

purifikace

očišťování, očištění . >> detail

purim, púrím

židovský svátek slavený koncem února . >> detail

purin

heterocyklická sloučenina obsahující dusík . >> detail

puristický

"přehnaně zdůrazňující stylovou čistotu; puntičkářský" . >> detail

puritán

"stoupenec anglického reformního hnutí; člověk přísných, přehnaných morálních zásad" . >> detail

puritánský

"přehnaně morálně přísný; lpící na vnějškových pravidlech chování, zejm. v erotické a sexuální oblasti" . >> detail

purizmus, purismus

"úsilí (někdy přehnané) očistit národní jazyk od cizích vlivů; úsilí o stylovou čistotu umělecké, zejm. architektonické tvorby" . >> detail

purkrabí

"správce hradu; zástupce feudálního majitele hradu v příslušném obvodu, vysoký úředník zemské správy" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.