Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1631 - 1640

pyramida

"předmět či nakupenina jehlanovitého tvaru; ve starém Egyptě velká stavba sloužící jako hrobka faraóna" . >> detail

pyramidální

"mající tvar pyramidy, jehlanovitý; obrovský, veliký" . >> detail

pyranometr

přístroj k měření globálního slunečního záření . >> detail

pyré, purée [piré]

kaše, kašovitá hmota . >> detail

pyretikum

látka vyvolávající horečku . >> detail

pyrex

sklo odolné proti náhlým změnám teplot, varné sklo . >> detail

pyrit

kyz železný . >> detail

pyro-, pyr-

první část složených slov mající význam oheň, žár, tepelný . >> detail

pyroelektřina

vznik elektrického náboje na povrchu látky vlivem změny elektrické polarizace při změně teploty . >> detail

pyrofagie

polykání ohně . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.