Slovník cizích slov .net

a - výpis slov 1311 - 1320

atický

uhlazený, vytříbený . >> detail

atika

zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy . >> detail

atituda

"postoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně" . >> detail

atlant

podpěra balkonu nebo arkýře, atlas . >> detail

atlas

"1. soubor map, zpravidla v knižní formě; 2. hedvábná jednobarevná tkanina s vysokým leskem a hladkým povrchem; 3. atlant" . >> detail

atlet

"sportovec; sportovec pěstující atletiku; silák" . >> detail

atletický

silný, mužný . >> detail

atletika

sportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace . >> detail

átman

staroindické pojetí duše tíhnoucí ke spojení s brahmou . >> detail

atmosféra

ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.