Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 1001 - 1010

konkurz, konkurs

"1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení" . >> detail

konkurzant, konkursant

dlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář . >> detail

konosament, konosement

cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď . >> detail

konotace

významový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova . >> detail

konsangvinita

pokrevní příbuznost . >> detail

konsekrace

vysvěcení, posvěcení na biskupa . >> detail

konsekuce

"účinek; souslednost, posloupnost, nepřetržitost" . >> detail

konsekutivní

"účinkový; nepřetržitý, po sobě jdoucí, postupný" . >> detail

konsekvence

"důslednost; důsledek, následek; konsekventnost" . >> detail

konsekvent

"následující člen; následek; logický závěr, výsledek" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.