Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 301 - 310

kasino, casino [kasíno]

místnost nebo budova pro provozování hazardních sázkových her . >> detail

kaskáda

"1. přirozený nebo umělý stupňovitý vodopád; 2. soustava vodohospodářských staveb na témže vodním toku; 3. spojení dvou i více strojů (přístrojů) nebo řada strojů (přístrojů) v sérii; 4. artistická produkce skoků, přemetů a pádů" . >> detail

kaskadér

"1. náhradník herce v nebezpečných scénách filmu; 2. artista předvádějící kaskády" . >> detail

kasko

"1. trup lodi, letadla; 2. zvláštní pojištění vlastního dopravního prostředku na rozdíl od pojištění nákladu" . >> detail

kasovní

vztahující se ke kase, peněžní, pokladní . >> detail

kasta

"indická přísně uzavřená společenská vrstva; relativně uzavřená skupina osob" . >> detail

kastel

"1. menší římská pevnost; 2. typ středověkého hradu; 3. nástavba na přídi a zádi plachetních lodí" . >> detail

kastelán

správce hradu nebo zámku, průvodce, klíčník . >> detail

kastelologie

nauka o středověkých opevněných sídlech. >> detail

kastor

vlněné měkké sukno užívané na pánské pláště (klobouky), osnovní niti má bavlněné, útkové vlněné; bavlněný plyš;ve valašském nářečí: kastór = klobouk, cylindr nízký z bobří srsti. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.