Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 901 - 910

extrém

"výstřednost, výstřelek, krajnost; společné označení pro maximum a minimum" . >> detail

extremista

"přívrženec, stoupenec krajního řešení; krajní radikál" . >> detail

extremizmus, extremismus

krajně radikální, výstřední postoj . >> detail

extrémní

"výstřední, krajní; okrajový, hraniční" . >> detail

extrovní

"oddělený, samostatný, zvláštní; mimořádný, výjimečný" . >> detail

extrudovat

vytlačovat, dakem vypuzovat . >> detail

extruze, extruse

"výron magmatu na zemský povrch; vytlačování" . >> detail

extruzivní, extruzívní, extrusivní, extruzní, extrusní

vyvřelý . >> detail

exulant

vyhnanec, vyhoštěnec . >> detail

ezo-

první část složených slov mající význam jícen, jícnový . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: HTPC, anosmie, pH, loft, kongelace, petechie, dekongestiva . . . . . . > další nová slova

© 2006-2021 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.